Školský rok 2018/19

Krajské kolo SOČ 2019

Dňa 3. apríla 2019 sa v Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu úspešne reprezentovali a postup do celoštátneho kola získali títo žiaci:

odbor 02 Matematika, fyzika - Martin Popardovský zo sexty (1. miesto)

odbor 13 História, filozofia, právne vedy - Tatiana Žišková, Alexandra Čániová, Natália Repová z II. A (2. miesto)

Gratulujeme k umiestneniu a postupu do celoštátneho kola!

Additional information