Školský rok 2018/19

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť - 19. 11. 2018

Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Za Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaným a sexuálnym zneužívaním je považovaný 18. november, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa.
Študenti našej školy zapojení do projektu „Školy, ktoré menia svet“ v spolupráci so Žiackou školskou radou už v pondelok 12. 11. 2018 spustili osvetovú kampaň k tejto problematike formou prezentácií, plagátov a informácie, ktorá bola odvysielaná v školskom rozhlase.
Pri všetkých našich aktivitách sme vychádzali zo štyroch základných princípov zakotvených v Dohovore o právach dieťaťa: 1. Nediskriminácia; 2. Najlepší záujem dieťaťa; 3. Právo na život, prežitie a rozvoj; 4. Právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.
Problematika násilia sa dotýka nás všetkých. Dospelí často zabúdajú deti počúvať, rozhodujú za nich, o nich, bez nich. Hlas detí je dôležitý! Nakoľko sa deti často prehliadajú a majú „slabý hlas" symbolicky sme sa rozhodli znásobiť jeho intenzitu bubnovaním - „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť".
Študenti aj pedagógovia našej školy dňa 19. 11. 2018 na školskom dvore vyzbrojení predmetmi, ktoré vydávajú riadny hluk (vedrá, hrnce, varechy, plastové fľaše ...) spoločne bubnovaním podporili myšlienku nebyť ľahostajný voči násiliu páchanému na deťoch.

Romana Romančíková

  • 46480415_355413915019596_4961898210088976384_n
  • 46485255_253293758699719_2459074956865044480_n
  • 46489409_356378685117826_5662976931679698944_n
  • 46492597_511377829361787_4198723328074055680_n
  • 46505735_2247672315469672_8201436116969062400_n
  • 46507880_2168819840046248_4587533222593691648_n
  • 46514589_475734709499644_2483013189017534464_n
  • 46521233_1226904720793192_2140630031246819328_n
  • 46525535_256390355234395_3275000489770483712_n


Additional information