Školský rok 2018/19

XVI. ročník Burzy informácií o stredných školách

Dňa 13. novembra 2018 sa konal už XVI. ročník Burzy informácií o stredných školách pod záštitou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši a mesta Liptovský Mikuláš. Účelom burzy informácií je poskytnúť najmä žiakom posledných ročníkov ZŠ a ich rodičom prehľad a informácie o stredných školách, ktoré vedú k správnej voľbe povolania a vhodnému výberu SŠ. Burzy sa zúčastnili stredné školy z okresu Liptovský Mikuláš, ale i školy mimo okresu, ktoré vytvorili širokú paletu možností pre výber budúceho povolania.
Vďaka patrí našim študentom, ktorí boli nápomocní pri príprave a realizácii tejto aktivity a reprezentovali našu školu.

Mgr. Hollá Marcela, výchovná poradkyňa

Zapojení študenti:
III. A: Zahurancová Tereza, Smrtníková Petra, Tylková Simona
Septima: Smerčiak Samuel, Bajnok Ján, Masarik Lukáš, Bobák Filip
II. B: Skusil Peter, Martiš Ľuboš, Kováčová Lucia
Sexta: Salíni Tereza

  • IMG-0547
  • IMG-0550
  • IMG-0555
  • IMG-0556
  • IMG-0563

 

Additional information