Rozhoduj o Európe - 10. novembra 2022

Vo štvrtok 10. novembra 2022 sa naši študenti Damián František Girašek, Timea Šlauková a Mário Tlamka zúčastnili semináru "Rozhoduj o Európe" v Bratislave. Náplňou seminára bolo modelové rokovanie Rady ministrov členských štátov Európskej únie ohľadom transparentnosti a cielenia politickej reklamy. Pred akciou dostali nariadenie predložené Európskou komisiou a stanovisko jednej z členských krajín EÚ, ktoré museli na rokovaní pri diskusii zastávať a v záujme pridelenej krajiny návrh nariadenia pripomienkovať. Cieľom tohto rokovania bolo vytvoriť kompromis medzi názormi jednotlivých krajín a zmeniť nariadenie tak, aby bolo pre čo najviac krajín výhodné. Po rokovaní nasledovali diskusie s europoslancom Martinom Hojsíkom a vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robertom Srmekom spolu s delegátkou za Slovensko pri Konferencii o budúcnosti Európy Zuzanou Hozlárovou. Z tohto seminára si odniesli skúsenosti, ktoré im priblížili, akým spôsobom rokovania v Rade ministrov fungujú a zároveň zistili, že diskutovať v rámci pravidiel Rady ministrov nie je práve najjednoduchšia úloha a že úspešne obhajovať svoje názory je umenie, v ktorom majú motiváciu sa zlepšovať.

    Mário Tlamka, II. A

  • Image01

Additional information