Darom obohacujeme samých seba

Hoci podmienky darcovstva krvi spĺňa až 25% obyvateľstva, pracoviská transfúznych staníc navštevuje len asi 5% populácie. Najčastejšie stojí za neúčasťou na darcovstve strach z ihly. Darovanie krvi je pritom skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Študentská kvapka krvi, ktorá sa u nás pravidelne organizuje, sa stretla s veľkým záujmom žiakov tretích a štvrtých ročníkov. V dňoch 8.-9.11.2022 krv darovali:
Radovan Buc a Roman Kuriak z III.A, Matej Rusina z III.B, Veronika Gregorová a Adriana Piovarčiová zo septimy, Zuzana Moníková zo IV.A, Samuel Bartík a Michal Pavella zo IV.B a Lukáš Hladký z oktávy. Darcami spomedzi vyučujúcich boli: Anna Ďaťková, Matúš Stáňa a Vlasta Serdelová.

Ste úžasní!

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 42
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Additional information