Adaptačné dni Prímy - september 2022Aj našim novým primánom - podobne ako prvákom - sme pripravili na úvod štúdia na našej škole Adaptačné dni. Školu im na nich predstavili starší žiaci zo septimy. Zároveň im pomocou rôznych hier pomohli lepšie sa spoznať a tak vytvoriť spolupracujúci triedny kolektív.

Adaptačné dni Prímy prebehli (podobne ako prvácke) v priestoroch školy a hotela Spojár v Žiarskej doline.

  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • z

Additional information