Slávnostný začiatok šk. roka - 5. 9. 2022

V prvý deň nového školského roka sme sa všetci stretli na školskom dvore. Riaditeľ školy RNDr. Jozef Škorupa privítal žiakov v novom školskom roku, vyjadril presvedčenie že si počas prázdnin oddýchli a sú plní síl pre ďalší rok štúdia. Zároveň predstavil nových vyučujúcich, Mgr. Dittrychovú (SJL-TŠV) a Mgr. Demčáka (TŠV). Prihovoril sa nám aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja RNDr. Peter Dobeš. Zaželal nám veľa síl a pripravenosť na zmeny, ktoré nás v nadchádzajúcom školskom roku čakajú.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05


Additional information