Krajské kolo 57.ročníka Chemickej olympiády kat. C

Dňa 13.mája 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. C dištančnou formou. Našu školu v ňom reprezentovala Lucia Polečová z kvinty, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 2.mieste.
Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Predmetová komisia Chémie

 

Additional information