Krajské a celoštátne kolo Biologickej olympiády v kategórii A a B

Naši študenti v posledných dňoch zaznamenali krásne výsledky v Biologickej olympiáde. Všetky súťaže sa uskutočnili online.

V krajskom kole 55. ročníka Biologickej olympiády v kategórii B nás 11. 3. 2021 v teoreticko-praktickej časti reprezentovali Adrián Laco z II. B a Lucia Dúbravcová z II. A. Adrián Laco sa umiestnil na 11. mieste, Lucia Dúbravcová na 4. mieste a postúpila do celoštátneho kola. V celoštátnom kole, ktoré sa konalo  13. 4. 2021, skončila na 11. mieste a stala sa jeho úspešnou riešiteľkou.

Aj v kategórii A sme mali zastúpenie. 10. 3. 2021 v krajskom kole Biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti bola Laura Štepitová z III. B ôsma. Matúš Grieš z III. B postúpil do celoštátneho kola z nádherného 1. miesta v krajskom kole. V celoštátnom kole bojoval 13. 4. 2021 a ako úspešný riešiteľ sa umiestnil na 10. mieste.

K výborným výsledkom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

       Predmetová komisia biológie

 

Additional information