Žiacka školská rada

Lavičky pribudnú na chodbách

Dnes sme natierali nové lavičky, ktoré osadíme na chodby v našej škole tam, kde študenti sedia na zemi alebo stoja pred učebňou. :)

Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

Upozorňujeme, že vzhľadom na bezpečnostné predpisy nebude môcť byť lavička pred učebňou CJK (kocka). :/

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/Lavicky18

Additional information