Slávnostný začiatok školského roka 2018/19

V pondelok 3. septembra 2018 sme začali školský rok 2018/19 slávnostným nástupom na školskom dvore.
Zároveň sme tu aj otvorili rok osláv storočnice školy.

Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy Jozef Škorupa a absolvent našej školy, primátor Liptovského Mikuláša, Ján Blcháč.

Ten sa následne podpísal aj do pamätnej knihy k storočnici školy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto18-19/SlZacSkRoka18

Additional information