Slávnostný začiatok šk. roka - 2. 9. 2019

V prvý deň nového školského roka sme sa všetci stretli na školskom dvore. Riaditeľ školy Jozef Škorupa privítal žiakov v novom školskom roku, vyjadril presvedčenie že si počas prázdnin oddýchli a sú plní duševných síl pre ďalší rok štúdia. Zároveň predstavil nové vyučujúce, Mgr. Majchútovú (FRJ) a Mgr. Odlevákovú (BIO-CHE). 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto19-20/SlZacSkRoka19

Additional information