Triedy - koniec šk. roka 2018/19

Na konci školského roka 2018/19 sme sa na školskom dvore spolu odfotili.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto18-19/Triedy

Additional information