Získali sme titul "Škola, ktorá mení svet"

Inštitút pre aktívne občianstvo udelil našej škole titul "Škola, ktorá mení svet" za úspešného absolvovanie dvojročného programu, v rámci ktorého žiaci podnikli množstvo aktivít, ktoré si sami naplánovali aj zrealizovali. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto18-19/SKMS-certifikat

Additional information