Upratovanie školy - 20. júna 2019

Žiaci, zapojení do projektu "Škola, ktorá mení svet" v pondelok 20. júna 2019 zmobilizovali žiakov školy do čistenia budovy školy a areálu (zbieranie smetí, zametanie, vysávanie, ...). 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto18-19/CistenieSkoly

 

Additional information