Volejbal žiačok ZŠ

Dňa 24. februára sa konal turnaj 4. kvalifikačnej skupiny vo volejbale žiačok ZŠ, ktorej víťaz sa stáva účastníkom obvodného kola tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat z triedy kvinta pod vedením p. p. Žuffu v zložení: Sofia Huráková, Michaela Húsková, Natália Kolná, Paulína Kronfráterová, Anna Kubálková, Michaela Lepišová, Miroslava Moravčíková, Dominika Procházková, Alexandra Turčiaková. Napriek tomu, že do vyššieho kola nepostúpili, patrí im pochvala za veľmi dobrý výkon, pretože boli rovnocenným súperom družstvám, ktoré boli výberom z viacerých tried a ročníkov.

Krajské kolo Olympiády zo SJL - február 2013

V piatok 8. februára 2013 sa v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnili sa dve naše žiačky. V kategórii A nás reprezentovala Natália Fašánková zo septimy, ktorá sa umiestnila na 6. mieste. V kategórii B Katarína Švecová z II.D získala vynikajúce 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Výsledková listina

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu - január 2013

Dňa 29. januára sa v Žiline uskutočnili  Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu, ktorých sa ako víťaz okresného kola zúčastnil Ondrej Mráz z kvinty. V silnej konkurencii 28 hráčov vo svojej kategórii zvíťazil a ako majster Žilinského kraja bude reprezentovať školu i kraj na Majstrovstvách SR v šachu ZŠ, ktoré sa uskutočnia 22. februára 2013 v Ružomberku.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Výsledková listina Majstrovstiev Žilinského kraja

Additional information