Sárova Bystrica - celoštátne kolo - 24. - 25. 11. 2016

V dňoch 24. - 25. novembra 2016 sa konalo celoštátne kolo Sárovej Bystrice - súťaže mladých moderátorov - redaktorov. Zúčastnila sa ho Anna Brisudová zo IV.B, ktorej odborná porota udelila 3. miesto v II. kategórii (od 19 do 25 rokov).

Srdečne blahoželáme!

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/BrisudovaSarovaBystrica

Additional information