Zážitkové formy vzdelávania

Prezentácia leteckej fakulty TUKE - 21. februára 2017

Dňa 21. februára 2017 o 13:30 bol na pôdu našej školy pozvaný prof.Ing. Martin Petruf, CSc. z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, aby podal informácie o možnostiach štúdia. Prezentácie spojenej s besedou sa zúčastnilo 24 študentov druhého, tretieho, štvrtého ročníka a septimy.
Prezentácia nebola určené len pre budúcich profesionálnych pilotov, ale aj pre obslužný personál, ktorý bude  zabezpečovať prevádzku lietadiel a letísk,  podieľať na vývoji nových technických parametrov lietadiel alebo kompozitných materiálov, z ktorých budú lietadlá vyrábané.