Zelená škola - úvodný brainstorming

Ďalšie stretnutie kolégia Zelenej školy sa uskutočnilo 19. 12. 2019. Obsahom bol brainstorming na tému "čo by sme vedeli okolo seba zlepšiť v rámci programu Zelená škola". Hlasovaním sme si určili priority, ktorým sa chceme venovať. Následne sa študenti rozdelili do akčných tímov, ktoré v priebehu ďalších týdžňov a mesiacov spracujú komplexný monitoring environmentálnej situácie v našej škole a jej okolí.  

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto19-20/ZelSkola-Brainstorming

 

Additional information