Manželia Pavel Knot a Milica Knotová

Pavel Knot

Rodák z Moravy (Spitihnev). Na škole učil matematiku od 1976 do 2003 ( od 1978 do 1990 zástupca riaditeľa).

Medzinárodný rozhodca lyžovania. 

Milica Knotová (rod Medveďová) rodáčka z Vrbice. Na škole učila slovenský jazyk a nemecký jazyk

Rozhodkyňa lyžovania

Additional information