Školský rok 2018/19

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. 9. 2018 o 8:00 hod. na školskom dvore.


V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried,
žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.
Zároveň oznamujeme žiakom školy, že potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

 

Additional information