Školský rok 2018/19

Triedy - koniec šk. roka 2018/19

Na konci školského roka 2018/19 sme sa na školskom dvore spolu odfotili.

  • 00_prima
  • 01_tercia
  • 02_kvarta
  • 03_kvinta
  • 062_I.A
  • 06_I.A
  • 07_I.B
  • 08_sexta
  • 09_II.A
  • 11_septima

Additional information