Školský rok 2018/19

Keď sa učia učitelia...

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši v tomto školskom roku oslavuje sto rokov od svojho vzniku. Je to príležitosť nielen sa obhliadnuť za minulosťou, ale aj postaviť si nové ciele, ktorých naplnenie bude viesť k ďalšiemu skvalitňovaniu poskytovaného vzdelávania. A práve preto vznikol v rámci programu Erazmus+ projekt s názvom Učenie zručností potrebných v 21. storočí.

            V rámci tohto projektu sa pod vedením Mgr. A. Kubínovej a Mgr. L. Brownovej spolu 12 učiteľov našej školy (Mgr. Čajková, Mgr. Rusnáková, Mgr. Kaľavská, Mgr. Antošková, Mgr. Jozefková, Mgr. Dzurošková, Mgr. Ďaťková, Mgr. Hazuchová, Mgr. Žiaková, Mgr. Kubašková) zúčastnilo vzdelávacích mobilít jednotlivcov, ktorých výber korešpondoval s cieľmi projektu. Výsledkom je najmä inovácia vyučovacieho procesu, implementácia nových postupov a nástrojov (najmä z oblasti IKT) do vzdelávania, zlepšenie komunikačných zručností v cudzích jazykoch a nadviazanie spolupráce so zahraničnými partnermi. Projekt je zároveň prípravou na ďalšie aktivity medzinárodného charakteru, do ktorých sa budú môcť zapojiť samotní študenti.

            Obsahové zameranie kurzov vychádzalo z potrieb jednotlivých účastníkov. Výber mobilít bol uskutočnený tak, aby sa zachovala čo najväčšia obsahová pestrosť, nakoľko sa počíta s prenosom informácií v rámci interného vzdelávania. Na absolvovanie vzdelávania učitelia využili obdobie prázdnin, čím nedošlo k narušeniu vzdelávacieho procesu. Tu je prehľad jednotlivých kurzov, ktoré absolvovali účastníci v rámci mobilít:

 • Assesmentfor the 21st century English classroom – Cantenbury, Spojené kráľovstvo;
 • Teaching advanced students - Cantenbury, Spojené kráľovstvo;
 • 21st century thinking skills - Cantenbury, Spojené kráľovstvo;
 • Methodology and language for secondary school teachers - Cantenbury, Spojené kráľovstvo;
 • Teaching English through multiple intelligences - Cantenbury, Spojené kráľovstvo;
 • Focus on Scotland: Course for teachers of English at secondary level - Edinburg, Spojené kráľovstvo;
 • Bringing British Culture to Life - Cambridge, Spojené kráľovstvo;
 • Methodik/Didaktik fur den Unterricht mit Jugendlichen – Berlín, Nemecko;
 • Deutch fur Lehrer – Berlín, Nemecko;
 • Boost your ICT skills – Technology for classroom Empowerment in ICT skills – making use of technology tools – St. Julians, Malta
 • Fluency and English language development for educators – St. Julians, Malta.

 

Treba povedať, že jednotlivé vzdelávacie inštitúcie vo všetkých navštívených krajinách  majú bohaté skúsenosti a zväčša sa špecializujú na vzdelávanie učiteľov. Počas kurzov sa viedlo mnoho formálnych i neformálnych diskusií, vymieňali sa skúsenosti, kontakty. Účastníci spoznali nielen nových ľudí, ale aj nové miesta. Hovorilo sa o vzdelávacích systémoch, podmienkach v jednotlivých školských systémoch, hľadali sa možnosti ďalšej spolupráce.

            Dúfame, že benefity mobilít i projektu najviac pocítia tí, pre ktorých celý projekt vznikol – naši študenti.

 • IMG_20180730_152059
 • IMG_20180731_202725
 • IMG_20180731_215019
 • IMG_20180801_103408
 • IMG_20180801_104330
 • IMG_20180801_104428
 • IMG_20180801_123348
 • IMG_20180802_152814
 • IMG_20180802_193337
 • IMG_20180802_194103
 • IMG_20180802_195636
 • IMG_20180802_201130
 • IMG_20180804_091408
 • IMG_20180804_091908
 • IMG_20180804_092621
 • IMG_20180804_094232_HHT
 • IMG_20180804_101456_HHT
 • IMG_20180804_103631
 • IMG_20180804_113250
 • IMG_20180804_144334
 • IMG_20180805_124205
 • IMG_20180805_152710
 • IMG_20180810_144318
 • IMG_20180811_115728
 • IMG_20180811_122012
 • IMG_20180811_151040
 • IMG_20180811_165140
 • IMG_20180812_123216
 • PANO_20180804_111600

Additional information