Školský rok 2018/19

Červená stužka - symbol boja proti HIV / AIDS

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.
Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane zameranej na osvetu a prevenciu v boji proti zákernej chorobe AIDS spôsobenej vírusom HIV. Kampaň podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v rámci rozvojového projektu "Zdravie a bezpečnosť v školách 2018."
Červenú stužku sme otvorili zhotovením tematickej nástenky. Hodnotnú osvetovú prednášku spojenú s besedou si pripravili naše študentky Ema Krupová a Hanka Kaločayová – členky zdravotníckeho krúžku. Nezabudli sme ani na symbol tejto kampane - červené stužky, ktoré sme vyhotovili vlastnoručne a dievčatá ich na chodbách školy pripínali študentom počas prestávok.
Vyvrcholením našich aktivít bolo vytvorenie živej červenej stužky. Študenti a učitelia sa na znak solidarity obliekli do červených farieb a spoločne sa stretli na školskom ihrisku. Touto tvorivou aktivitou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľuďom s ochorením AIDS, ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a životným hodnotám. 

  • 1
  • 3
  • 4
  • 47
  • 6
  • IMG_7356
  • IMG_7365
  • IMG_7373
  • IMG_7380
  • IMG_7384

Additional information