Školský rok 2018/19

Zbierka Modrá nezábudka 2018

Aj tento rok vyšli naši študenti do ulíc predávať modrú nezábudku, aby pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Liga za duševné zdravie prostredníctvom zbierky organizuje celoslovenskú informačnú kampaň o tom, že na Slovensku bolo minulý rok zaznamenaných vyše 500 samovrážd. Celkovo sa o dobrovoľný odchod zo sveta pokúsilo až 5 000 ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spočíva väčšina psychických problémov v súčasnom životnom štýle.
Príčinami sú chronický stres, pocit neistoty v práci, rozpad rodinných väzieb a osamelosť či spoločenská nerovnosť. Týmito problémami veľmi často trpia ľudia, o ktorých to na prvý pohľad vôbec nemusíme tušiť. Prípadne tušíme, ale ich správaniu nepripisujeme potrebnú vážnosť. A práve dostatočná informovanosť by mohla výrazne prispieť k zlepšeniu situácie. LDZ sa vo svojej  kampani rozhodla liečiť nezáujem, nielen informáciami, ale aj vyzbieranými peniazmi na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich začlenením do spoločnosti.

Ďakujeme!

Zapojení študenti:
III. A: Tylková, Gerec, Zahurancová, Smrtníková
III. B.: Slabejová, Šišková, Šimková, Kubincová
Septima: Androvičová, Scigeľová

  • IMG_1607

 

Additional information