Školský rok 2016/17

Deň otvorených dverí 21. februára 2017

Príďte medzi nás v utorok 21. februára 2017 od 9:00 do 12:00 na Deň otvorených dverí!
Čo uvidíte:

  • ako pracuje u nás žiacka školská rada,
  • kam chodíme na exkurzie,
  • prezentácie študentov zo zaujímavých podujatí,
  • zaujímavé fyzikálne, biologické a chemické experimenty,
  • ukážky netradičných foriem učenia,
  • odborné učebne,
  • oddychové zóny vytvorené rukami našich žiakov.

Tešíme sa na vás!

                      Vaši spolužiaci zo ŽŠR

Program Dňa otvorených dverí.


  • 2325572_1200x
  • DOD2016-17

Additional information