Školský rok 2016/17

Burza SŠ 2016

 

Dňa 13. decembra 2016 sa naša škola zúčastnila 14. ročníka Burzy stredných škôl, ktorá sa konala v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši pod záštitou CPPPaP. Prostredníctvom prezentácie a materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ a taktiež výchovných poradcov, učiteľov a rodičov. Tí, ktorí navštívili náš stánok, sa zaujímali o možnosť štúdia na našom gymnáziu, ale aj o materiálne vybavenie školy a aktivity, ktoré sú spojené s výchovno - vzdelávacím procesom. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri rozhodovaní a zvolení možnosti ďalšieho štúdia na strednej škole.

 Výchovná poradkyňa

  • 1
  • 2

 

Additional information