Školský rok 2016/17

Hodža hovorí, počúvajme - 22. 9. 2016

Vo štvrtok 22. 9. 2016 uplynulo presne 205. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu. Toto výročie sme si pripomenuli prostredníctvom dvoch odborných prednášok priamo v priestoroch expozície, ktoré pripomínajú Hodžovo účinkovanie.

Počas prvých desiatich rokov života v Liptovskom Mikuláši sa popri príprave evanjelického spevníka spolupodieľal na vytváraní spisovnej slovenčiny, pomáhal zakladať a viesť spolok Tatrín. Spolupracoval na spísaní Žiadostí slovenského národa a zúčastnil sa na vedení revolúcie, nehovoriac o svadbe, založení rodiny a spravovaní šesťtisícčlennej farnosti. Práve toto obdobie jeho života nám priblížil príspevok doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. s názvom Účasť M. M. Hodžu na národnom hnutí.

Osudy niekoľkých pokolení rodu Hodžovcov predstavil vedúci Národného biografického ústavu SNK, Mgr. Zdenko Ďuriška. Do bohatého Hodžovského rodostromu patria viaceré významné osobnosti, ako napr. biológ Ivan Pišút či už zosnulý jazykovedec Igor Kutlík. Tiež bratia Zajacovci, exposlanec Peter a exminister zdravotníctva Rudolf. Zaujímavosťou podujatia bude práve osobná účasť prapravnuka M. M. Hodžu, RNDr. Milana Pišúta.

Podujatie pripravilo Múzeum Janka Kráľa, pričom priestory expozície boli obohatené dvoma originálnymi podobizňami M. M. Hodžu.
Veríme, že po minuloročnej sérii prednášok  o Ľ Štúrovi, tohtoročnej spomienke na M. M. Hodžu o rok opäť privedie do nášho mesta renomovaných odborníkov, aby sme lepšie spoznali kultúrne dejiny nášho mesta a regiónu.

Predmetová komisia SJL

Additional information