Prijímacie skúšky 9. mája 2016

V pondelok 9. mája 2016 sa na našej škole uskutočnili prijímacie skúšky. Na školskom dvore sme privítali 66 deviatakov a 53 piatakov, ktorí sa prihlásili na prvý termín na Gymnázium M. M. Hodžu. 

(Celkové výsledky prijímacích skúšok budú známe až po vyhodnotení druhého termínu - vo štvrtok 12. mája 2016 popoludní.) 

  • IMG_5836
  • IMG_6835
  • IMG_6840
  • IMG_6841
  • IMG_6842
  • IMG_6843

Additional information