Prijímacie konanie 2016

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 50 žiakov) sa pre školský rok 2016/2017 prihlásilo 128 žiakov.

Deviatim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 119 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 12. mája 2016.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 58 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 12. mája 2016.

 

Additional information