Sárova Bystrica - regionálne kolo 2015

          37. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov

V priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho centra v Liptovskom  Mikuláši sa 26. októbra 2015 uskutočnilo regionálne kolo súťaže mladých moderátorov. Mladí moderátori súťažili v štyroch disciplínach (interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom, moderovanie vlastnej relácie), ktoré preverili ich pohotovosť a vyjadrovacie zručnosti. Za našu školu súťažili Alexandra Miertušová z III. B a Juraj Rakučiak zo IV. C.

Juraj Rakučiak získal v I. kategórii moderátorov do 19 rokov III. miesto a bude nás reprezentovať v krajskom  kole súťaže, ktoré sa uskutoční 4. novembra 2015 v Žiline.     

Srdečne blahoželáme!

MZ VO JK – sekcia SJL

 

Additional information