Krúžok robotiky - termín pre šk. rok 2015/16 - 16. 9. 2015

Krúžok robotiky pod vedením Ing. Králíka sa bude stretávať každý piatok o 14:00 v podkroví.
Vzdelávacie poukazy na krúžok odovzdajte Ing. Patayovi.

 

Additional information