Prijímacie konanie pre šk. rok 2013/14

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 60 žiakov) sa pre školský rok 2013/2014 prihlásilo 121 žiakov. Z toho 21 žiakov splnilo podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok (v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%). Zápis týchto žiakov sa uskutoční vo štvrtok 2. mája 2013.

Ostatným 100 uchádzačom boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 16. mája 2013.

Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 34 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 13. mája 2013.

Additional information