Volejbal žiačok ZŠ

Dňa 24. februára sa konal turnaj 4. kvalifikačnej skupiny vo volejbale žiačok ZŠ, ktorej víťaz sa stáva účastníkom obvodného kola tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat z triedy kvinta pod vedením p. p. Žuffu v zložení: Sofia Huráková, Michaela Húsková, Natália Kolná, Paulína Kronfráterová, Anna Kubálková, Michaela Lepišová, Miroslava Moravčíková, Dominika Procházková, Alexandra Turčiaková. Napriek tomu, že do vyššieho kola nepostúpili, patrí im pochvala za veľmi dobrý výkon, pretože boli rovnocenným súperom družstvám, ktoré boli výberom z viacerých tried a ročníkov.

Additional information