Skončili maturity

20. mája skončili maturitné skúšky. Úspešne zmaturovalo 116 žiakov

Všetkých pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 23.mája 2011 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu v L.Mikuláši

Additional information