Školský rok 2006/07

Deň čajov - 20. 12. 2006

V našej škole sa počnúc touto akciou zaviedla nová tradícia pod záštitou onkologického krúžku pod vedením p.p. Hujíkovej. Žiaci onkologického krúžku pripravujú pre spolužiakov rôzne druhy čajov, bylinkové či ovocné, a spestrujú tým predvianočné obdobie na škole.

 • p1010002
 • p1010003
 • p1010004
 • p1010005
 • p1010006
 • p1010008
 • p1010009
 • p1010011
 • p1010013
 • p1010016
 • p1010017
 • p1010019
 • p1010020

Additional information