Maturitné skúšky a vysvedčenia - máj 2004

Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2003/2004.

 

 

 • IM000000
 • IM000001
 • IM000002
 • IM000003
 • IM000004
 • IM000005
 • IM000006
 • IM000007
 • IM000008
 • IM000009
 • IM000010
 • IM000011
 • IM000012
 • IM000013
 • IM000014
 • IM000015
 • IM000016
 • IM000017
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000023
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000028
 • IM000029
 • IM000030
 • IM000031
 • IM000033
 • IM000034
 • IM000035
 • IM000036
 • IM000038
 • IM000040
 • IM000041
 • IM000042
 • IM000043
 • IM000044
 • IM000045
 • IM000046
 • IM000050
 • IM000051
 • IM000052
 • IM000053
 • IM000054
 • IM000055
 • IM000056
 • IM000058
 • IM000060
 • IM000061
 • IM000062
 • IM000063
 • IM000064
 • IM000066
 • IM000067
 • IM000068
 • IM000069
 • IM000071
 • IM000072
 • IM000073
 • IM000074
 • IM000075
 • IM000076
 • IM000078
 • IM000079
 • IM000080
 • IM000081
 • IM000082
 • IM000083
 • IM000084

 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení na mestskom úrade bývalým predsedom vlády Ing. Mikulášom Dzurindom, CSc.a primátorom mesta MUDr. Alexandrom Slafkovským.

 

 

 • IM000002
 • IM000003
 • IM000004
 • IM000005
 • IM000006
 • IM000007
 • IM000008
 • IM000009
 • IM000010
 • IM000012
 • IM000013
 • IM000014
 • IM000015
 • IM000016
 • IM000017
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000023
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000028
 • IM000029
 • IM000030
 • IM000031
 • IM000032
 • IM000033
 • IM000034
 • IM000035
 • IM000036
 • IM000037
 • IM000038
 • IM000039
 • IM000040
 • IM000041
 • IM000042
 • IM000043
 • IM000044

Additional information