Otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

sa uskutoční dňa

4. 9. 2023 o 8.00 hod.

na školskom dvore.

 Žiaci prímy, I. A, I. B,  budú v tento deň dostávať učebnice.

Zoznamy žiakov I. A a I. B triedy budú zverejnené na školskom dvore.

 

Additional information