Bubnovačka - 21. novembra 2022

Každý rok si žiaci našej školy pripomínajú Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, formou bubnovačky. Ani tento rok nebol výnimkou. Zneužívanie, týranie a šikanovanie je niečo, čo by nemal zažiť nikto a už vôbec nie tí najzraniteľnejší -  deti. Bohužiaľ, šťastné detstvo bez strachu ešte stále nie je samozrejmosťou v každej rodine. Mnohí ľudia na Slovensku tomu nevenujú pozornosť a zatvárajú pred tým oči. Rozhodli sme sa preto na našej škole nezostať ticho a čo najhlasnejšie vyjadriť nesúhlas za tých, ktorí nemôžu. Všetci študenti sme sa stretli v pondelok 21. 11. 2022 cez prvú hodinu na školskom dvore a pomocou všetkého možného čo našli, od hrncov cez koše až po lavičku, s elánom kričali, robili hluk a bojovali za svoje detské práva. Veríme, že možno aj takýmto malým činom dokážeme spraviť veľký krok k šťastnému detstvu.

    Anna Beňová, sexta

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Additional information