Matúš Grieš získal fantastické striebro v medzinárodnom kole Biologickej olympiády

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) spája nadaných študentov z celého sveta, stimuluje ich v rozvíjaní talentu, podporuje ich budúcu kariéru vedcov.

Jedným z dôležitých aspektov Medzinárodnej biologickej olympiády 2022 bola bioinformatika, široká vedecká výskumná oblasť, ktorá spája biológiu, informatiku, dátovú vedu, matematiku a štatistiku s cieľom riadiť analýzu obrovského množstva údajov spojených s modernou biovedou. 

V dňoch 10. – 18. júla sa v Jerevane, hlavnom meste Arménska, konalo medzinárodné kolo Biologickej olympiády za účasti študentov zo 64 krajín. Náš tohtoročný maturant Matúš Grieš zo 4.B si z prestížnej súťaže odniesol striebro, keď sa vo výslednom hodnotení umiestnil medzi 10 – 30% najlepšími.

Ku vynikajúcim výsledkom v najvyšších biologických súťažiach a obdivuhodnej reprezentácii školy počas celého štúdia mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v osobnom aj profesnom živote.

Ďakujeme!

Predmetová komisia biológie

  • 1Medaily
  • 2Prichod
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Additional information