Imatrikulácie prvákov - jún 2022

Imatrikulácie prvákov, ako ich prijatie do stavu študentského a privítanie do študentskej rodiny, obvykle študenti našej školy organizujú na Medzinárodný deň študentstva v novembri. V tomto školskom roku sme to museli kvôli pandémii odložiť na vhodnejší čas. Ten nastal až na konci školského roka.
Starší spolužiaci pripravili prvákom počas niekoľkých júnových dní bohatý program, plný rôznych úloh, ako môžete vidieť na fotografiách.

 

 • IMG_8163
 • IMG_8165
 • IMG_8167
 • IMG_8171
 • IMG_8177
 • IMG_8195
 • IMG_8197
 • IMG_8204
 • IMG_8209
 • IMG_8214
 • IMG_8223
 • IMG_8225
 • IMG_8230
 • IMG_8236
 • IMG_8238
 • IMG_8240
 • IMG_8241
 • IMG_8242
 • IMG_8243
 • IMG_8247
 • IMG_8251
 • IMG_8255
 • IMG_8256
 • IMG_8260
 • IMG_8267
 • IMG_8271
 • IMG_8273
 • IMG_8274
 • IMG_8276
 • IMG_8277
 • IMG_8281
 • IMG_8286
 • IMG_8291
 • IMG_8314
 • IMG_8320
 • IMG_8322
 • IMG_8324
 • IMG_8327
 • IMG_8328
 • IMG_8331
 • IMG_8333
 • IMG_8647
 • IMG_8649
 • IMG_8674
 • IMG_8936
 • IMG_8939
 • IMG_8943
 • IMG_8952
 • IMG_8962
 • IMG_8964
 • IMG_8968
 • IMG_8969
 • IMG_8983
 • IMG_9014
 • IMG_9036
 • IMG_9071
 • IMG_9089
 • IMG_9094
 • IMG_9157
 • IMG_9158
 • IMG_9170
 • IMG_9171
 • IMG_9177
 • IMG_9200
 • IMG_9201
 • IMG_9218
 • IMG_9220
 • IMG_9224
 • IMG_9225
 • IMG_9229
 • IMG_9231
 • IMG_9234
 • IMG_9243
 • IMG_9252
 • IMG_9257
 • IMG_9263
 • IMG_9264
 • IMG_9267
 • IMG_9275
 • IMG_9279
 • IMG_9281
 • IMG_9293
 • IMG_9308
 • IMG_9347
 • IMG_9354
 • IMG_9377
 • IMG_9380
 • IMG_9392
 • IMG_9393
 • IMG_9405
 • IMG_9407
 • IMG_9418
 • IMG_9429
 • IMG_9434
 • IMG_9440
 • IMG_9495
 • IMG_9500
 • IMG_9519
 • IMG_9529
 • IMG_9537
 • IMG_9544
 • IMG_9556
 • IMG_9574
 • IMG_9579
 • IMG_9590
 • IMG_9597
 • IMG_9598
 • IMG_9611
 • IMG_9619
 • IMG_9622
 • IMG_9632
 • IMG_9658
 • IMG_9661
 • IMG_9676
 • IMG_9677
 • IMG_9712
 • IMG_9713
 • IMG_9739
 • IMG_9743
 • IMG_9744
 • IMG_9745
 • IMG_9752
 • IMG_9758
 • IMG_9764
 • IMG_9766
 • IMG_9769
 • IMG_9781
 • IMG_9817
 • IMG_9836
 • IMG_9855
 • IMG_9877
 • IMG_9900
 • IMG_9915
 • IMG_9930
 • IMG_9944
 • IMG_9958
 • IMG_9959
 • IMG_9992
 • IMG_9999
 • JMG_0002
 • JMG_0008
 • JMG_0015
 • JMG_0019
 • JMG_0020
 • JMG_0023
 • JMG_0032
 • JMG_0033
 • JMG_0037
 • JMG_0040
 • JMG_0042
 • JMG_0043
 • JMG_0048
 • JMG_0054
 • JMG_0055
 • JMG_0060
 • JMG_0061
 • JMG_0062
 • JMG_0067

Additional information