Projekt Krokus

   Pod záštitou SNM – Múzea židovskej kultúry sa naše gymnázium tento školský rok 2021/22 s triedou kvarta zapojilo do vzdelávacieho projektu Krokus. Múzeum realizuje tento projekt v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI).

  Cieľom projektu je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky kvartáni zasadili 26. 10. 2021 na školskom dvore cibuľky žltých krokusov. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. 

   Je potrebné upozorňovať na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Additional information