Slávnostná rozlúčka s maturantmi - 24. mája 2021

Tohto roku bolo kvôli pandémii ukončovanie štúdia na našej škole iné než býva obvyklé. Písomná aj ústna maturita boli Ministerstvom školstva zrušené, nahradila ich "administratívna" maturita z priemeru známok.
V tejto situácii sme ponúkli maturantom možnosť vyskúšať si maturity "neoficiálne". Veľká časť žiakov dobrovoľne napísala maturitnú písomnú prácu, viacerí si zvolili možnosť "neoficiálnej ústnej maturity" pri zelenom stole, niektorí sa rozhodli absolvovať ústnu maturitu "naostro" so všetkým čo k tomu patrí.

V piatok 24. mája 2021 nastal deň slávnostnej rozlúčky. Vyhodnotili sme výsledky práce za posledný rok aj za celé štúdium, ocenili tých, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky, rozdali koncoročné aj maturitné vysvedčenia, zazneli príhovory, poďakovania, ...  Nakoniec sme posledným zvonením vyprevadili nových absolventov Gymnázia M. M. Hodžu do ďalšej etapy ich života.

 • IMG_6055
 • IMG_6056
 • IMG_6057
 • IMG_6058
 • IMG_6059
 • IMG_6060
 • IMG_6061
 • IMG_6062
 • IMG_6064
 • IMG_6065
 • IMG_6066
 • IMG_6067
 • IMG_6068
 • IMG_6070
 • IMG_6072
 • IMG_6074
 • IMG_6076
 • IMG_6079
 • IMG_6080
 • IMG_6081
 • IMG_6083
 • IMG_6085
 • IMG_6087
 • IMG_6089
 • IMG_6092
 • IMG_6093
 • IMG_6095
 • IMG_6096
 • IMG_6098
 • IMG_6100
 • IMG_6101
 • IMG_6102
 • IMG_6103
 • IMG_6104
 • IMG_6105
 • IMG_6106
 • IMG_6107
 • IMG_6112
 • IMG_6118
 • IMG_6121
 • IMG_6125
 • IMG_6127
 • IMG_6128
 • IMG_6129
 • IMG_6130
 • IMG_6131
 • IMG_6132
 • IMG_6133
 • IMG_6134
 • IMG_6135
 • IMG_6137
 • IMG_6140
 • IMG_6142
 • IMG_6144
 • IMG_6145
 • IMG_6147
 • IMG_6149
 • IMG_6151
 • IMG_6153
 • IMG_6156
 • IMG_6159
 • IMG_6160
 • IMG_6162
 • IMG_6164
 • IMG_6165
 • IMG_6166
 • IMG_6167
 • IMG_6168
 • IMG_6169
 • IMG_6170
 • IMG_6171
 • IMG_6172
 • IMG_6174
 • IMG_6176
 • IMG_6178
 • IMG_6180
 • IMG_6182
 • IMG_6184
 • IMG_6185
 • IMG_6187
 • IMG_6189
 • IMG_6191
 • IMG_6193
 • IMG_6195
 • IMG_6197
 • IMG_6199
 • IMG_6201
 • IMG_6203
 • IMG_6205
 • IMG_6207
 • IMG_6209
 • IMG_6210
 • IMG_6211
 • IMG_6212
 • IMG_6214
 • IMG_6217
 • IMG_6221
 • IMG_6226
 • IMG_6229
 • IMG_6232
 • IMG_6233
 • IMG_6237
 • IMG_6239
 • IMG_6242
 • IMG_6244
 • IMG_6246
 • IMG_6249
 • IMG_6250
 • IMG_6252
 • IMG_6254
 • IMG_6257
 • IMG_6258
 • IMG_6260
 • IMG_6262
 • IMG_6265
 • IMG_6266
 • IMG_6268
 • IMG_6271
 • IMG_6273
 • IMG_6275
 • IMG_6277
 • IMG_6279
 • IMG_6281
 • IMG_6284
 • IMG_6287
 • IMG_6288
 • IMG_6290
 • IMG_6292
 • IMG_6295
 • IMG_6297
 • IMG_6299
 • IMG_6300
 • IMG_6303
 • IMG_6304
 • IMG_6305
 • IMG_6309

Additional information