Od 8.februára 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

Vážení rodičia, žiaci, kolegyne a kolegovia.
Na základe rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK od 8. februára pre vybrané skupiny žiakov neotvárajú. Zriaďovateľ posúdil, že riziko je vyššie ako úžitok, keďže o týždeň sú prázdniny.

Preto oznamujem, že od 8.februára 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Zároveň vyzývam všetkých sledovať správy na EDUPAGE aj cez prázdniny, lebo nevieme kedy budeme mať ďalšie pokyny k postupu po prázdninách.

Prajem všetkým veľa trpezlivosti, optimizmu a hlavne empatie.

Jozef Škorupa

Additional information