Náš vianočný stromček

Triedni učitelia sa stretávali s malými ( do 5) skupinkami svojich žiakov pod školským vianočným stromčekom. Každý doniesol na stromček ozdobu a mohol priniesť aj list Ježiškovi. V listoch mohol poprosiť Ježiška o nemateriálny darček súvisiaci so školou. Väčšina žiakov chcela hlavne aby už mohli chodiť do školy. To nás veľmi teší. Ostatné prosby ešte Ježiško spracováva a veríme, že aj keď prosby nebudú splnené "pod stromček". splnené budú hneď ako sa bude dať. Školský stromček je presne taký  ako škola. Rozmanitý, možno chaotický, pestrý, ...  a radostný a tvorivý.  

Additional information