Adaptačné dni prvákov 2022/2023

Aj tento školský rok škola za pomoci tretiakov pripravila pre prvákov už povestné Adaptačné dni.

Tie slúžia pre prvákov na to, aby sa ľahšie a rýchlejšie zžili s novými ľuďmi, prostredím a pravidlami. Aby opadol stres z neznámeho a vznikli nové priateľstvá a fungujúce triedne kolektívy.

Tri dni sú možno málo, ale ich štúdium je len na začiatku. Veríme, že snaha spríjemniť novým žiakom príchod do školy im padla na úžitok. Teraz je na nich, ako aktívne zoberú novú príležitosť na úspešný štart do života.

 

 • b1
 • c4
 • c5
 • c6
 • c7
 • d1
 • d2
 • d3
 • d4
 • d5
 • e
 • f1
 • f2
 • f3
 • f4
 • f5
 • f6
 • f7
 • f8
 • g
 • j1
 • k1
 • k2
 • k3
 • l
 • m0
 • m1
 • m2
 • m3
 • m5
 • m6
 • m7
 • m8
 • m9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • r
 • s1
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • t1
 • t2
 • t3
 • u1
 • u2
 • z1
 • z2

Additional information