Vedecká Roadshow

     Dňa 21. 10. 2015 sa študenti oktávy a tried druhého ročníka zúčastnili Vedeckej Roadshow Čak Vednýodboris a jeho crew. Študenti oktávy si vypočuili všetky prednášky týkajúce sa oblasti biológie, technológie, robotiky, fyziky a chémie. Najviac sa nám páčila prednáška Taje biológie, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií z genetiky a molekulárnej bioógie. Technológia nás veľmi nezaujala, ale páčilo sa nám, že prednášajúci spustil svoj prejav hraním na rôzne ľudové hudobné nástroje, čím nám priblížil javy šírenia zvuku v priestore. Robotika bola zaujímavá, lebo prednáška mala formu prezentácie úspechov Košických robotikov, mali sme možnosť vidieť tlieskajúceho robota - mažoretku. Fyziku nám prednášal významný bádateľ zo švajčiarskeho CERNu, jeho prejav mal vysokú úroveň. Napriek pokročilému času nás zaujali efektné chemické pokusy, napríklad sfarbovanie plameňa kovmi, taktiež aj pokus slonia zubná pasta - ale ten pre nás nebol novinkou, vyskúšali sme si ho už v našom školskom laboratóriu. 

     Celkovo sa nám prednášky veľmi páčili a odišli sme obohatení o nové vedomosti.

Študenti oktávy

 

Additional information