Návšteva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši - 11. januára 2024

Dňa 11. januára 2024 trieda príma zavítala na „exkurziu“ Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Privítali nás zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna a zástupkyňa odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Miriam Čabajová.

Cieľom našej návštevy bolo spoznať fungovanie samosprávy na miestnej úrovni. Akú úlohu plní primátor mesta, jeho zástupcovia, mestské zastupiteľstvo. Čo všetko robí mesto pre svojich občanov, aké služby im poskytuje, čo nové sa v meste vybudovalo. Okrem množstva informácií primáni mali možnosť vidieť kroniku mesta, talár primátora a insígnie, ktoré sa používajú pri slávnostných príležitostiach a spoločenských aktoch. Taktiež mali možnosť navštíviť miestnosť, kde zasadajú poslanci mesta a klientske centrum.

Ďakujeme mestu sa za možnosť navštíviť úrad a za ochotu zodpovedať na zvedavé otázky primánov.

  • IMG_0902
  • IMG_0904
  • IMG_0907
  • IMG_0908

Additional information