Zážitkové formy vzdelávania

Beseda "Európska únia, jej inštitúcie a základné hodnoty" - 6.decembra 2022

Dňa 6. decembra 2022 sprostredkovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prostredníctvom pána Andreja Krchňavého zaujímajú interaktívnu besedu o Európskej únii. Beseda bolo zameraná na kľúčové medzníky európskej integrácie, na význam volieb do Európskeho parlamentu a ich vplyv na každodenný život nás občanov SR. Zaujímavá bola svojou  interaktívnou formou a podala žiakom tretieho a štvrtého ročníka  informácie z historického kontextu, ale aj informácie o konkrétnych možnostiach a príležitostiach, ktoré EÚ ponúka.

  • C
  • D
  • E
  • F

 

 

Additional information