Zážitkové formy vzdelávania

H2O: Ako je to s pitnou vodou na našej planéte

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 771 000 000 ľudom chýba pitná voda, 367 000 000 využíva neupravené zdroje vody a 122 000 000 používa vodu priamo z riek, jazier a iných povrchových vodných zdrojov.

Problém vody riešili študenti I. A, I. B a kvinty.

  • IMG_6674
  • IMG_6675
  • IMG_6676
  • IMG_6677
  • IMG_6678
  • IMG_6679
  • IMG_6680
  • IMG_6681

 

Additional information